Различни видове кредити според нуждите Ви

Ако досега не ви е било нужно да търсите и да кандидатствате за кредити има някой неща, които е добре да знаете, преди да поискате такъв.

Какво имаме предвид с това си изказване?

На първо място, преди да потърсите заем от някоя банкова институция или небанкова организация като barzakasa.bg е добре да си дадете сметка за какво точно ви трябва кредит.

Ако ви е необходим заем за покупка на жилище например, то тогава ще ви трябва ипотечен кредит. Такъв можете да поискате от всяка банка, с изключение на инвестиционните, но имайте предвид, че тези кредити са дългосрочни, т. е. ще ги изплащате поне 10 — 25 години и за да ви бъдат отпуснати ще трябва да предоставите обезпечение по заема ( ипотека).

Ако имате нужда от финансови средства за покупка на вещи или определена сума за ремонт или друго, то тогава ще ви е нужен потребителски кредит. Тези банкови заеми ( ако сумата, от която имате нужда не е в голям размер) се отпускат без поръчители ( гаранти), но ако искате по — голяма сума, то тогава трябва да си осигурите поръчител. Потребителските кредити са краткосрочни заеми, което означава, че трябва да ги погасите в по — кратки срокове.

Бизнес кредит ще ви е нужен, ако имате фирма, която се нуждае от финансово подпомагане за оборотни средства, за покупка за машини, съоръжения, ноу — хау и други.

Ако пък ви трябват финансови средства да изкарате до заплата, то тогава бързи кредити са вашето решение. За да кандидатствате и да ви бъдат отпуснати няма да ви е нужно друго, освен лична карта. Тези заеми са в малък размер ( до 1000 лв.) и за тях не се изискват поръчители или предоставяне на някакви други документи, освен лична карта. Бързи кредити можете да поискате както от всички банкови и небанкови институции и организации като Бърза каса.