Възможно ли е да продаде апартамент Оборище в ипотека

Въпросите около покупка или продажба на апартамент Оборище, вълнуват много инвеститори. На някои от тях, отговори ще откриете директно от агенция Unique Estates.

Възможно ли е да се продаде ипотекиран апартамент?

На първо място това изисква съгласието на банката. Освен това трябва да се подготвите за бавна и трудна процедура.

Как да продадем апартамент в ипотека?

Първата стъпка е преговори с банката. Първото нещо, което трябва да направите, е да говорите с банковия служител за условията, при които банката ще се съгласи да продаде апартамента. Трябва да се подготвите за този разговор, защото банката със сигурност ще се интересува от причините за това решение.

Въпреки това, ако има мораториум върху погасяването на заема преди време, ще бъде невъзможно да се продаде апартамент Оборище.

Само премахване на мораториума може да обсъдите продажбата на ипотекирания апартамент. Фактът, че банката се интересува от личните отношения на клиента, може да бъде разбран от само себе си. Вие вече сте одобрен като първоначален длъжник. На база вас е оценен риска и платежоспособността ви. Трябва да се направи оценка новия кредитополучател за същия апартамент, а често в тези случаи банката не се интересува.

В този случай всяка транзакция за поведението му ще отнеме време. Най-вероятно банката ще настоява за подписване с купувача на нотариално заверено предварително споразумение. Поради този документ, купувачът ще подаде дело срещу съда за принуда на договора за продажба на жилища. И това ще отнеме много време.

На практика, някои банки не позволяват продажбата на ипотекирания апартамент Оборище. Често банковите институции дават такова разрешение, предварително по всички налични методи, разубеждават клиента от тази стъпка. Дори се прилагат сериозни санкции.

Има, макар и рядко, по-тежки случаи, когато банката не позволява на длъжника да продаде апартамента сам, а веднага го обявява на ликвидна цена за търг.

В www.ues.bg има смисъл да се попита предварително за схемите на поведението на банката с нейните длъжници.