пари

Когато говорим за кредити се сещаме за два вида такива – ипотечни и потребителски

Когато говорим за кредити се сещаме за два вида такива – ипотечни и потребителски. Повечето хора, закупувайки си недвижимо имущество, прибягват до ипотечни кредити и знаят какво представляват.

Каква е разликата им с потребителските обаче?

На първо място тавана на допустима сума е доста по-нисък, като грубо казано може да се определи като 40 000лв.

На второ място, предвид, че сумата е по-ниска, срокът за връщането ѝ също е по-кратък (например до 15 години).
Тук няма как да се даде гарант под формата на недвижимо имущество. Това прави ситуацията по-несигурна за вас и от тук идва нуждата за по-висока лихва, която може да достигне до цели 25%.

Съществуват няколко вида потребителски кредити, като един от най-използваните и търсени в България е този с поръчители. Поръчителите са физически лица, които играят ролята на гаранти на кредитополучателя. Те от своя страна трябва да отговарят на не по-малко условия от самия него, като наличие на работа, трудов договор, определена възраст и др. Това прави потребителя по-надежден, а лихвата му автоматично става по-ниска.

Потребителските кредити без поръчители са по-улеснени от към процедура за кандидатстване. За разлика от гореописаният, тук трябват значително по-малко документи и целият процес се скъсява. За сметка на това лихвата е по-голяма.

Има и други видове потребителски кредити, които не са така известни в страната ни и поради това не се използват често. Един от тях е предназначен за т.нар. „свободни професии”, те се характеризират с по-висок статус и елит в обществото, принадлежат на специалисти, които също така са на свободна практика. Това могат да бъдат лекари, дипломати, счетоводители и т.н.

Малко познато потребителско кредитиране е това, при което гарант може да бъде определена сума пари или ценни книжа. Например имате спестена сума пари в банката, от която 10% (например) „залагате” при кандидатстването по кредит.

На пазара се създават все повече финансови продукти и условия, които максимално да отговарят на нуждата за това време и потребителите, които я искат.