МНОГОТО НИ ТЕЛА: АНАТОМИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА АУРАТА

Като се фокусираме само върху едно от телата, ние пропускаме по-голямата част от съществуванието си. Нека променим баланса.
aПървото и най-забележимо от телата ни е нашето физическо тяло. Всеки курс по анатомия ви казва точно от какво е съставено то: плът, мускули, кости и така нататък. Лесно е да го видим, докоснем и почувстваме. Поддържа се с храна. Но никой не ни казва за сложната структура на човешкото същество, за енергийните центрове и пътищата, които преминават през него. Никой не ни казва за невидимите, но жизненоважни слоеве около физическото тяло. Тяхното наличие е регистрирано чрез кирлиановата фотография – високоскоростна фотография, която улавя аурата, живата енергия, която обгражда всичко, както е показано вдясно.

Повечето от нас разбират структурата на физическото си тяло, което е много важно за грижите ни за него. Но обикновено сме съвсем невежи относно аурата. Това е огромна грешка, тъй като различните пластове на аурата играят много важна роля за цялостното ни благополучие. За да се грижим правилно за себе си, трябва да си даваме сметка не само за анатомията на физическото си тяло, но и за анатомията на аурата си. Болестта на физическото тяло е резултат от поражение или срие в някой от пластовете на аурата.

Много е важно да проумеете това, тъй като тъкмо така се осъществява привидно чудотворното въздействие на лечението. Ако лекар или лечител успее да махне болестта от аурата, тя ще изчезне и от физическото тяло.
Ако работите само с физическото тяло, а коренът на проблема е в енергията ви, излекуването ще бъде само временно. Здрав човек е онзи, който има както здраво физическо тяло, така и здрава аура.

Ако дори един от пластовете на аурата е увреден, увреждането може да се прояви на различни равнища. Например, ако сте болни на физическо равнище, това често ще се отрази на енергийните вибрации и обратно. Затова здравата, неувредена аура е жизненоважна за здравето.
Нашата аура не съществува независимо от природата: тя възниква при сблъсъка на две енергийни полета. Едното енергийно поле върви нагоре от земята, а другото слиза надолу към нас от вселената. Тези противоположни магнитни сили, канализирани от физическото ни тяло, създават аурата.
Нашата аура има специфична структура и е съставена от седем пласта. Представете си известната руска матрьошка: аурата е като нея. физическото ни тяло е най-малката кукла, около нея са пластовете на аурата, като всеки е по-голям от предишния. Но, за разлика от куклата, всяко тяло пресича другите.
Ще започнем, разглеждайки подробно първите три тела, онези, най-близо до физическото ни тяло.

Етеричното тяло

Етеричното тяло е точно копие на физическото тяло. То се просмуква във физическото ви тяло и следва контурите му, но е по-голямо и стига 3-5 см извън него. То е съставено от безцветната летлива течност етер.
Етеричното тяло действа като връзка между физическия свят и по-чувствителните нефизически видове материя. Това е енергията, улавяна от кирлиановата фотография и идентифицирана още през 50-те години. Ако поставите живо същество в електромагнитно поле и направите снимка, тя може да улови етеричното тяло под формата на неясно оцветено очертание. Етеричните тела на хората са с различни цветове. Етеричното тяло на чувствителния човек е синкаво на цвят; на атлета -сивкаво. По-тъмните, по-тежки цветове обикновено говорят за болест или тежки емоции.

Етеричното тяло е енергийната матрица на физическото тяло: всеки орган, всяка структура, има двойник в етеричното тяло. Точно на това равнище са разположени енергийните пътеки, известни като меридиани. Един от основните принципи на акупунктурата е работата с тези енергийни потоци, меридианите. Тоест етеричното тяло е енергиен близнак на физическото ви тяло – затова то е такъв надежден индикатор за физическото ви здраве. Всички промени във физическото ви тяло се отразяват в етеричното ви тяло – и обратното.
От стотици години в Русия има практика след смъртта на някого близките му да се събират не само след погребението, но също и на деветия ден от смъртта му. На това събиране близките обикновено си припомнят хубави неща за покойника, прославят живота и дават на душата на починалия енергия да се оттегли. Интересно е, че съвременните руски експерименти, фотографирали мъртво тяло с помощта на кирлиановата фотография, потвърждават, че нашият етеричен близнак се разпръсва на деветия ден след смъртта.

Астралното тяло: тялото на емоциите

Това второ тяло се простира на 5-10 см отвъд физи¬ческото тяло и има ясно очертани граници, дублиращи физическото тяло. Но отвътре то е в постоянно движение. Можете да си представяте астралното тяло като „лавалампа” с различни снопове материя, които влизат и излизат един от друг – ту се съединяват, ту се разделят. При емоционално здравия човек този поток е безусилен и лек. Но при взрив от негативни емоции или агресия енергията на това равнище ще се задръсти.
Цветът на тази енергия също се променя. Ако сте здрави, той трябва да е светъл. Ако не сте, цветовете ще са кафеникаво сиви и тъмни. Когато ви е трудно да се освободите от негативните си емоции, енергията ви ще застои, ще се задръсти и ще ви запуши – накрая това ще се превърне в постоянно състояние. Внимавайте: негативните емоции могат лесно да се превърнат в навици! Емоции като завистта, агресията, отчаянието, гнева, негодуванието и нехармоничните връзки със заобикалящите ви и със самите вас могат да спомогнат за стагнация, задръствания и блокажи в тази емоционална енергия. Самите блокажи на свой ред също оказват негативно въздействие върху здравето ни. Използваме изрази като „болен съм от безпокойство”, „полудял съм от гняв”, „вгорчи ми се животът”. Внимавайте, тъй като това не са просто фигуративни изрази.
Защо някои хора ни привличат, а други – не? Тъкмо астралното тяло на човека ни привлича или ни отблъсва. Колкото по-балансирани сме и колкото по-добре се научим да разбираме емоциите си и онова, което предизвиква стагнация в енергията на това равнище, толкова по-прецизна ще бъде интуицията ни.

Мисловното тяло

Това е третият пласт на аурата – тялото на мисълта, знанието и опита. То е силно развито при онези, които редовно използват интелекта си, и е по-малко развито при онези, които не го правят. Мисловното тяло се простира на 10-20 см отвъд физическото тяло и също дублира контурите му. То е с много ярък жълт цвят и върви от върха на главата надолу. Когато човек се занимава с усилена умствена дейност, енергията на това ниво се разширява и цветът й става по-ярък. Казваме, че умните хора са ярки личности. В мисловното тяло също има снопове енергия, които могат да застоят. Непредубеденият ум позволява на енергията да протича свободно и е възприемчив за нови мисли и идеи. Затвореният и негативно настроен ум пречи на енергията да протича свободно и води до стагнация. Енергията на нашите мисли, идеи и спомени създава това тяло.
Някои спомени имат много силна връзка с емоционалната ви енергия (на астрално равнище). Например, ако са ви малтретирали като дете, спомените за насилника ще имат много силна емоционална окраска. И обратно, споменът за незначително събитие в живота ви ще загуби емоционалната си окраска доста бързо. Той пак може да ви въздейства на мисловно равнище, но няма да има същото въздействие като спомен, който съчетава астралната и мисловната ви енергия. В съчетание с негативна эстрадна енергия, мисловната енергия може да бъде теч за цялостната ви енергия в продължение на години и да въздейства върху физическото ви благополучие.

Бих искала да си давате сметка, че всяко ваше преживяване оставя отпечатък върху енергийната ви пътека. Вашето отношение към събитията и способността ви да се отърсвате от лоши преживявания показва принципното здраве и благополучието на мисловната ви енергия. Всички ние преминаваме през различни, понякога трудни, изтощителни или неприятни преживявания в живота, но не бива да им позволяваме да оставят мръсни отпечатъци в мисловната ни енергия. Тук е важно отношението ни.
Мисловното тяло и двете, които вече разгледахме (етеричното и астралното), се раждат заедно с вас и умират заедно с вас.

Кармичното тяло

Това е безсмъртното тяло – онова, за което се смята, че преминава от един живот в друг. То обхваща енергията, която получавате за всички действия, които предприемате или просто предлагате да предприемете. Повечето хора са чували концепцията за кармата – че нищо не е безнаказано, че каквото даваш, това получаваш. Кармата лежи в основата на индийската философия за прераждането.
Медиумите твърдят, че виждат това тяло като облак, който се простира на 20-30 см отвъд физическото тяло. То е с цвета на розов кварц. Поради позицията си – толкова близо до астралното и мисловното тяло – то оказва много силно въздействие върху системата ни от вярвания, мислите, емоциите и дори действията ни. Това тяло не умира заедно с нас: то напуска физическото тяло и се преражда в друго. Очевидно тази идея е спорна и отворена за дискусии. Аз я намирам за полезна и виждам плодовете й в работата си. Ако ви е трудно да я приемете, засега просто останете непредубедени.

Интуитивното тяло

То е като вместилище на всички предишни тела и определя формата отвън навътре. Прилича на тъмносин овал, достигащ на 50-60 см отвъд физическото тяло. Прос¬транството вътре в овала определя цветовете на останалите тела. На това равнище аурата става много по-абстрактна. Смята се, че това равнище е основата на уникалността ни и на вътрешната ни идентичност. Това е и равнището, на което можем да творим чрез думите и мислите си.

Божественото тяло

То прилича на нарисувано от дете слънце и от периферията му се излъчва топлина. Високо духовните хора, както и опитните в медитацията достигат енергията на това равнище и изживяват екстаз. Прилича на топлина или пламък. Ореолите по иконите на светците и изображенията на Христос и ангелите изобразяват тази енергия. Това е равнището на безусловната любов – емоциите ни, пренесени на духовно равнище.

Кетерово тяло*

* Кетер или „Корона”, според Кабала сфера на безкрайната светлина. Човекът може да я види само с очите на божествената си душа.
Някои медиуми го наричат душа или каузално тяло. Това е външната „кожа” на аурата, която обхваща всички останали пластове в себе си. Има предпазен слой от около 1-2 см. Въпреки че е най-финият от всичките пластове на аурата ни, той е и най-силният и най-устойчивият. Трябва да бъде плътен, устойчив и еластичен, за да се разтегля, но не и да се къса. Той не позволява аурата да бъде замърсена от външни сили и въздействия и има връзка с по-висша сила. Ако използваме компютърна метафора, това е хард-драйвът на живота ни. Това е нашата духовна основа, чрез нея се сливаме и ставаме едно с духа.