Септични ями или пречиствателни станции?

Този въпрос вълнува не едно и две домакинства в страната особено в районите, в които все още няма изградена канализационна мрежа. В тези райони от години един от най — наболелите проблеми е тъкмо проблемът с изхвърлянето на отпадъчните води на домакинствата. Някой от хората, които живеят в такива райони смятат, че септичните ями са по — евтиното решение, но дали това е така?

Ако помислим разумно, ще установим, че за да се изкопае и изгради една що — годе прилична септична яма трябва да се отделят не малко средства и да се вложи доста труд. Освен това въпроса с отпадъчните води изобщо няма да е решен, тъй като ще се налага на определени периоди септичната яма да се почиства основно, а освен това искаме или не от нея ще се носят неприятни миризми.

От друга страна, ако се монтират локални пречиствателни станции тези проблеми изобщо няма да съществуват поради няколко съвсем очевидни причини:

  • Тези пречиствателни съоръжения са напълно автоматизирани и не се нуждаят от поддръжка;
  • Могат да поемат и пречистват отпадъчните води на няколко домакинства;
  • Вложените средства за покупка и монтаж се възвръщат само за година — две експлоатация;
  • Замърсените води се пречистват до степен, в която са годни за вторична употреба и с които можете съвсем спокойно да напоявате градините си;
  • Локалните пречиствателни станции са малки, удобни и не миришат.

Това е само една малка част от предимствата на домашните пречиствателни съоръжения пред септичните ями, които между другото са забранени в доста европейски страни. Домашните пречиствателни съоръжения са много добро решение за всяко едно домакинство, заведение, хотел, вила или малък обществен обект, намиращи се в труднодостъпни или отдалечени райони. Монтирайки пречиствателни станции във вашия имот вие не само ще решите всичките си проблеми, но и ще допринесете за опазването на околната среда.

Ако търсите фирма, която се занимава с изграждането на пречиствателни станции, можем да Ви препоръчаме „Екотим Инженеирнг 09“

„Екотим Инженеирнг 09“ ООД е българска фирма, работеща в областта на пречистване на отпадъчни води. Основната ни дейност е свързана с проектиране, доставка, монтаж, пуск в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на модулни пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води.

ПРОЦЕС НА РАБОТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

За да можем да се възползваме максимално от ползите, които дават днешните пречиствателни станции, то е добре да научим нещо и друго за тях.

От обща култура дори децата знаят, че пречиствателна станция е наречие на съоръжение служещо за пречистване на отпадните води от битова и промишлена дейност.

За да се извършат обаче процесите по пречистването се минава през цял етап от процеси, явления и преобразувания в множеството отделения на пречиствателната станция.

Първият и основен етап в процеса на пречистване на водите се извършва механично. В него водите се очистват, чрез отстраняване на едрите отпадъци. Това, което попада от ежедневните ни дейности в резултат на множество неща е под формата на торбички, хартии, бутилки, парцали и редица други едри парчета. Отделени на механичния етап едрите боклуци се складират (депонират) в предвидени за тази цел градски депа, наречени още сметища.

Последяващият етап, през, който преминава процеса на една пречиствателна станция е Биобасейн. В него става дезинфекцията на замърсените от химикали, отпадъчни води. Тази задача е важна, защото спомага разграждането и унищожаването на аеробните микроорганизми. През времето на протичане на втория етап се отделя утайка, която спомага пречистването и активната утайка.

Утайката от замърсените води може да се използва за последвали производства на газ метан или електроенергия. Тази дейност обичайно се извършва от много съвременни и добре оборудвани съоръжения, към които се отнася след работата и в пречиствателната станция.