Защо да изберете бърз микро кредит до заплата?

Бързият кредит е без поръчители, обезпечение и за него се кандидатства единствено с лична карта

По правило бързите заеми се отпускат за много по-къси срокове в сравнение с ипотечните или потребителските кредити. Тези заеми могат да са с различни цели – покриване на нужди до следващата заплата, ремонт на дома, лечение, изненадващо пътуване, заплащане на сметки, закупуване на стоки и т.н.

Високите такси по тях имат своята логика – тя може да се намери във факта, че този вид кредити са с най-висок риск за кредитора: заемите се отпускат бързо и без излишни документи, не изискват обезпечение или поръчители, има възможност за кандидатстване дори при лошо ЦКР, отпускат се за много кратък срок. Много фирми за бързи кредити като (Вивус, Фератум, Кредисимо, Неткредит и други ) вече отпускат заеми в много бързи и лесни стъпки

Бързите кредити, в съвременния им вид, съществуват от скоро на пазара на финансови услуги – техен предшественик е микрокредитът. За възникването на микрокредита значителна роля има носителят на Нобелова награда за мир и доктор по икономика Мохамед Юнус. Нобеловият лауреат е роден в една от най-бедните страни в света – Бангладеш. През 1976 година той открива „Грамийн банк”, чийто принос за пазара е финансовата иновация отпускане на микро кредити на най-бедните, като по този начин те могат да участват в проекти за самостоятелна заетост – заетост, която позволява самостоятелно да генерират доход. Става ясно, че тази практика е много успешна и има големи перспективи за развитие. В днешни дни фокусът е изместен от това да получиш малък заем за собствен бизнес към покриване на непредвидените разходи на домакинството до следващата заплата.

В последните години бързите кредити до заплата станаха популярни и у нас и вече са един от най-разпространените начини за покриване на непредвидените разходи. Тези заеми са изключително бързи в сравнение с банковите кредити – от кандидатстването до получаване на сумата минават няколко минути. Ако се нуждаете от малки суми, с които да „закърпите” семейния бюджет до заплата, цялата процедура по подаване на документи, получаване на отговор, сключване на договор и получаване на исканата от Вас сума се извършва единствено и само през интернет. Това е изключително удобно, особено в случаите, когато наистина се нуждаете от спешни суми и то веднага, още на съшия ден. Онлайн кредити в своята същност са потребителски кредити, като разликата между двата вида кредити е, че бързите заеми се отпускат за малки суми, които се погасяват за кратък период от време и затова процедурата по кандидатстване и отпускане на заема е изключително бърза и е само с лична карта.

За онлайн кредити Вие кандидатствате единствено с лична карта и не се налага да ходите до банков офис и да давате обяснения за какво Ви е необходим заем. Единственото, което трябва добре да обмислите е за какъв период от време ще погасите кредита, тъй като при този вид заеми лихвите основателно са по-високи. За сметка на това Вие сами можете да определите сумата, която ще внесете, както и датата на която ще го направите. При предсрочно погасяване на заема няма да Ви бъдат начислени допълнителни такси, а ако сте коректен кредитоискател, при следващ заем се ползвате с преференции.

Препоръчително е да си отговорите на следните въпроси преди да кандидатствате за бърз заем:

  • Имате ли нужда от заем?
  • Каква е целта на заема?
  • Каква е цената (таксата) на заема?
  • Ще можете ли да се справите с това задължение?